Mikko Valtonen Kirjoituksia ajankohtaisista asioista, politiikasta ja yhteiskunnan ilmiöistä.

Järkeä valittamiseen

Kuntalaisilla on tällä hetkellä Suomen kuntalain perusteella hyvin laaja valitusoikeus kunnassa tehtäviin päätöksiin. Valittaminen on tietenkin kansalaisoikeus eikä sitä oikeutta missään tapauksessa pidä poistaa. Monessa tilanteessa kuitenkin esiintyy valittamista, joka voi olla perusteetonta ja josta voi olla ikäviä seurauksia. Tämän tyylisten valitusten ehkäisyyn olisi järkevää puuttua tavalla tai toisella.

Kuntalaisen valitusoikeus määräytyy kuntalain 92 pykälän mukaan seuraavasti:
”Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.”

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota kohtaan ”kunnan jäsen”, joka laajentaa valitusoikeuden melkeimpä mistä tahansa kunnan asiasta kenelle tahansa kuntalaiselle. Siis vaikka kyseinen asia ei suoraan koskisi kyseistä kuntalaista tai hänen etuaan. Tämä antaa valitettavasti tilaa myös niin kutsutuille ammattivalittajille, joita Suomen kunnista jonkin verran löytyy.

Hyvä esimerkki valituksesta, jolla on ikäviä seurauksia löytyy ihan tuoreeltaan Lappeenrannasta. Lauritsalan alakoulun tilat ovat sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa ja oppilaat sieltä evakossa. Asia ratkaistiin kaupungin hallinnossa viisaasti lasten ja opettajien terveys etusijalla. Tämä tarkoitti investointipäätöstä uudesta koulurakennuksesta vanhan tilalle. Vanhan rakennuksen purkamiseksi kaupunginvaltuuston oli poistettava suojelumerkintä rakennuksesta. Tutkimuksissa oli tullut ilmi, että vanhan rakennuksen korjaaminen olisi erittäin kallista ja edes silloin ei voitaisi varmistua kaikkien rakenteiden kunnosta ja terveellisyydestä.

Valitettavasti koko hanke on nyt kunnallisvalituksen takia jäissä ja tulee olemaan hyvin pitkään. Pelkkä valitusprosessi voi kestää oikeudessa useita vuosia. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa jouduimme esittämään tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupungin hallitukselle oppilaiden sijoittamisesta parakkeihin. Se oli tilanteeseen nähden ainut mahdollinen ratkaisu, jotta oppilaat sekä opettajat saavat terveelliset tilat koulutyöhön mahdollisimman nopeasti. Parakkien kustannukset ovat kuitenkin niin suuret, että niitä on kustannusten tasoittamiseksi pidettävä 8-10 vuotta. Lapset käyvät siis jopa 10 vuotta parakkikoulua ennen kuin uusi koulurakennus saadaan heille tehtyä.

Onko tämä lasten edun mukaista? Mielestäni ei missään tapauksessa ja olen erittäin harmissani koko tilanteesta. Lapsille pitää pystyä takaamaan turvallinen ja terveellinen ympäristö koulutyöhön.

Tämä koko prosessi sai minut miettimään oikeutta kunnallisvalitukseen Suomessa. Vastaavanlaisia tapauksia tapahtuu toistuvasti ympäri Suomea ja ne esimerkiksi hidastavat tai jopa estävät järkevän rakentamisen. Mielestäni kuntalakia olisi syytä tarkastella valitusoikeuden osalta ja pohtia, olisiko laissa kehitettävää. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että valitusoikeutta rajattaisiin. Valitusoikeus voisi edelleen olla niillä, joihin päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Toinen vaihtoehto voisi olla panttijärjestelmän luominen. Valitus maksaa kuntalaiselle tietyn verran ja rahasumma palautetaan, mikäli valitus on aiheellinen. Varmasti keinoja olisi myös muita.

Kuntalaisilta ei voi missään tapauksessa poistaa oikeutta kunnallisvalitukseen, mutta asiaa on voitava tarkastella kriittisesti. Ei ole kenenkään edun mukaista, että ihmiset ja yritykset kärsivät niin sanoituista turhista valituksista ja ammattivalittajista. Byrokratian keventäminen ja asioiden jouhevoittaminen on järkevä tavoite ja sitä kohti kannattaa pyrkiä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän tsarbombastic kuva
Leo Sammallahti

Prosessin nopeuttaminen olisi varmasti mahdollista.

Toimituksen poiminnat